Všechny naše vázané zástupce najdete v seznamech těchto odborníků vedených Českou národní bankou.
Jakékoli sdělení na těchto internetových stránkách je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy.
Encore Benefit s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout investiční službu, zejména v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro její poskytnutí.
Investování je spojeno s určitou mírou rizika, která se podle zvoleného investičního nástroje mění.
S investicí je spojeno riziko kolísání její hodnoty, návratnost investovaných finančních prostředků tak není nikým zaručena. Předpokládané výnosy odvíjející se od prognóz nejsou zaručené a minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Nikdo nemůže garantovat určitý výnos za předem stanovené období nebo omezit vliv rizik na investici.
Další podrobnosti o výhodách a rizicích investování, Garančním fondu Obchodníků s cennými papíry nebo České národní bance najdete v dokumentu Rizikové a právní upozornění.

Dokumenty ke stažení:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Rizikové a právní upozornění
Zpracování osobních údajů
Ochrana osobních údajů
Střet zájmu a pobídky
Reklamační řád
Oznámení o změně názvu
VOP
Etický codex
Metodika výběru fondů pro wealth management

Jsme společnost zkušených odborníků z oboru financí. K založení naší společnosti došlo v roce 2006. Celou dobu se soustředíme na pomoc lidem s jejich finančními potřebami. Ať už je to pomoc s dluhy, snížení splátek, záchrana nemovitosti, výhodné refinancování úvěrů a hypoték, nebo zajištění vlastního bydlení a ochrana majetku před inflací a časovým znehodnocením.

RÁDI VÁM POMŮŽEME

SLEDUJTE NÁS