Investiční filozofie

„Chcete úspěšně investovat? Utvořte si investiční filozofii. A té se držte. Jinak přijdete o peníze!“ Tak zní v kostce doporučení zkušených a věhlasných investorů. Co je obsahem naší investiční filozofie a proč?

Které jsou 3 základní pilíře naší investiční filozofie?

Význam investiční filozofie

Investiční filozofie je základem každého rozumného investičního procesu. Obsahuje hlavní principy, na kterých je založeno naše investiční rozhodování. Na základě těchto principů určujeme konkrétní pravidla a postupy, které nám umožňují přijímat rychle, efektivně a konzistentně investiční rozhodnutí.

Investiční filozofie pomáhá nám i našim klientům

 1. Určit konkrétní a dlouhodobě důležité cíle
 2. Vybrat pro jejich dosažení vhodný a efektivní investiční postup
 3. Vyhýbat se trvalé ztrátě kapitálu
 4. Efektivně kontrolovat vývoj investování
 5. Úspěšně a bezpečně dosahovat stanovených cílů.

Naše investiční filozofie stojí na třech základních pilířích.

3 pilíře naší investiční filozofie

1. Analýza potřeb a vytvoření plánu

Základem každého investičního rozhodnutí je analýza potřeb, které investováním sledujeme, a vytvoření postupu, jak těchto potřeb dosáhnout. K tomuto při investování používáme finanční nebo investiční plán.

 1. Pomáhá zejména určit naše volné zdroje, tedy kapitál, který máme k dispozici.
 2. Plán nás orientuje na skutečně důležité hodnoty, jako je bydlení, finanční nezávislost v podobě renty či studia našich dětí.
 3. V plánu vymezujeme cíle a alokujeme pro ně jak kapitál, tak i odpovídající finanční produkty.

Jedním z klíčových okamžiků při našem rozhodování je určení, jaké produkty budeme pro dosažení našich cílů používat. Důležité je pro dlouhodobé cíle používat dlouhodobé produkty a pro krátkodobé cíle krátkodobé produkty. Určit, které cíle jsou dlouhodobé a které krátkodobé a kolik prostředků pro který cíl potřebujeme, nám pomáhá právě finanční plán.

Významným efektem plánování je i zvýšení úspěšnosti při dosažení stanovených cílů. Empirické studie opakované prokazují, že investoři s pevným plánem jsou až 2× úspěšnější při dosahování svých cílů, než investoři bez něj.

Význam finančního plánu trvá i během doby, kdy máme zainvestováno. Pomáhá nám sledovat pokrok a nesejít s cesty.

2. Rozdělení zdrojů podle efektivní alokace

Druhým pilířem naší investiční filosofie je investování podle stanovené alokace. Určení, jaká je vhodná alokace našich zdrojů mezi akcie, dluhopisy a hotovost, provádíme na základě sestaveného plánu. Plán obsahuje informace nutné pro stanovení vhodné alokace našich zdrojů.

Na výnosu našeho portfolia podle empirických studií významně podílejí především:

 1. alokace aktiv (mezi akcie, dluhopisy, hotovost a nemovitosti),
 2. okamžik vstupu s investicí na trhy,
 3. výběr konkrétního investičního produktu.

Alokace aktiv je přitom bez nadsázky klíčová, určuje výnosnost našeho portfolia téměř z 94 %.1 Ostatní okolnosti určující výnos našich investic jsou daleko méně důležité. Okamžik vstupu na trhy ovlivňuje výnos portfolia ze 3 % a výběr konkrétního produktu taktéž 3 %.2 Z tohoto pohledu je rozumné věnovat alokaci našich aktiv velkou a trvalou pozornost.

Alokace aktiv se mění zejména v závislosti na době, kterou máme pro investování. Se zkracujícím se investičním výhledem klesá podíl výnosných, ale rizikových aktiv (akcie, nemovitosti) a roste podíl bezpečnějších, ale méně výnosných aktiv (dluhopisy či hotovost). Pokud víme, jak velké máme cíle a kdy jich chceme dosáhnout, dokážeme nastavit alokaci našich zdrojů do investičních aktiv (akcie, dluhopisy, hotovost) tak, abychom efektivně směřovali k jejich dosažení.

Alokace našich zdrojů podle našich cílů a doby, kterou máme na jejich dosažení, je prověřený a efektivní postup, jak našich cílů dosáhnout.

3. Nepřijímáme zbytečná rizika

Třetí pilíř naší investiční filosofie tvoří tzv. wealth protection investiční přístup. Je založen na důsledném omezování investičních rizik, která při investování nemusíme podstupovat. Základem wealth protection přístupu je myšlenka, že skutečným rizikem pro nás a naše investice je trvalá ztráta kapitálu. Ztratíme-li trvale naše zdroje, nemůžeme bez nich dosáhnout našich cílů.

Investiční filozofie a strategie je základ investičního úspěchu – Warren Buffet

Trvalé ztrátě kapitálu se důsledně vyhýbáme, proto při investování postupujeme takovým způsobem, abychom neztráceli hodnotu našeho majetku. Takový přístup preferují i někteří z nejslavnějších investorů. Například jedním z nejcitovanějších výroků Warrena Buffeta jsou jeho pravidla úspěšného investování. Pravidla jsou dvě a znějí:

 • Pravidlo číslo 1: Neztrácejte své peníze.
 • Pravidlo číslo 2: Nezapomínejte na pravidlo číslo jedna.

Myšlenkou Warrena Buffeta se řídíme. Při investování postupujeme tak, abychom nepodstupovali rizika ohrožující náš majetek. Wealth protection přístup aplikujeme při výběru finančních programů, při určování vhodné alokace zdrojů mezi akcie, dluhopisy, hotovost, při výběru správců finančních programů, při regionální alokaci investic a při mnoha ostatních okolnostech tvořících investiční proces.

Chci se dozvědět víc

 

1 Determinants of portfolio performance
Brinson, Gary P.; Hood, L. Randolph; Beebower, Gilbert L.: Financial Analysts Journal; Jan/Feb 1995; 51, 1; ABI/INFORM Global, pg. 133.

2 Determinants of Portfolio Performance II: An Update
Brinson, Gary P.; Singer, Brian D.; Beebower, Gilbert L.: Financial Analysts Journal; May/Jun 1991; 47, 3; ABI/INFORM Global, pg. 40.