Investiční riziko jde minimalizovat!

Investování je spojeno s rizikem. Vnímání rizika je u investorů rozdílné, každý investor posuzuje riziko individuálně. Riziku se při investování nelze zcela vyhnout, ale minimalizovat jej s námi můžete i vy. Co je skutečné investiční riziko a co pouhý strašák?

investiční riziko a jak ho minimalizovat – volatilita, nebo ztráta majetku

Jak posuzujeme riziko investování?

V současné době se nejčastěji riziko investice posuzuje dvěma způsoby. Prvním způsobem je určení rizika investice podle tzv. volatility. Volatilitu lze zjednodušeně popsat jako míru kolísání ceny investice. V podstatě se jedná o statistické vyjádření rozsahu, v jakém kolísala cena investice ve sledovaném období. Pokud ceny cenného papíru v minulosti kolísaly hodně – směrem nahoru nebo dolů – bude mít taková investice vyšší volatilitu, vyšší kolísavost ceny. Pokud cena kolísala méně nebo vůbec, bude volatilita nízká. Čím vyšší kolísavost ceny investice, tím vyšší riziko s sebou má nést. Používání volatility pro hodnocení rizika je vhodné ze statistického a analytického hlediska, kdy usnadňuje hodnocení investic a jejich vzájemné srovnání v závislosti na jejich historickém chování.

Druhým způsobem, jak se posuzuje riziko u investice, je sledování, zda při investici existuje riziko ztráty investovaného kapitálu nebo jeho hodnoty. Nezajímá nás ale riziko přechodné ztráty investovaného kapitálu, dočasné snížení jeho ceny, ale riziko trvalé ztráty kapitálu, které fatálně ohrožuje náš majetek i nás. Takový způsob vnímání rizika je bližší obvyklému vnímání přirozeného rizika v reálném životě.

Volatilita, nebo trvalá ztráta kapitálu?

Pro výběr kritéria pro posouzení rizika u investice je důležitá otázka: Co ohrožuje dosažení našich cílů? Co ohrožuje námi investovaný kapitál? Na první pohled se zdá, že právě volatilita je vhodným ukazatelem. Vyjadřuje míru kolísavosti ceny investice. Tedy ukazuje, jak moc v historii daná investice ztrácela na hodnotě. 

Volatilita ale taky prozradí, jak moc daná investice na hodnotě nabývala. Ve své podstatě je tedy volatilita nejen historickým vyjádřením míry poklesů, ale i vzestupů ceny investice. Ukazuje tedy nejen možný rozsah propadů na ceně investice, ale i možný potenciál vzrůstu ceny investice.

„A kde je zakopaný pes?“

Podle našeho názoru není vyšší volatilita (historická kolísavost) ceny investice vhodným ukazatelem pro posuzování rizika. Jednak proto, že s vyšší volatilitou je spojen i vyšší potenciál růstu ceny investice, a to zjevně nelze posuzovat za riziko, jednak nám vyšší volatilita neslouží jako vhodný ukazatel rizikovosti investice, pokud nám vyšší kolísavost investice při našem investování nevadí. Taková situace je typická u investování v delším období. Investujeme-li na několik let, nebo dokonce několik desítek let, nezajímá nás na počátku a v průběhu investice, zda naše investice kolísá na ceně více nebo méně. Zejména pokud máme šanci na vyšší výnosy. 

investiční riziko a jak ho minimalizovat

Volatilita bude důležitá až v okamžiku, kdy se blíží cíl našeho investování. V tomto období nebudeme mít zájem na vysokém kolísání ceny naší investice, naopak budeme chtít, aby se její kolísání příliš neprojevovalo. Dobrým nástrojem na práci s volatilitou je finanční plán. Po jeho sestavení máme jasno v tom, kdy budeme náš investovaný majetek potřebovat, a tato informace nám umožní správně pracovat i s volatilitou naší investice. Vyšší volatilita nás u delších investic neohrožuje, naopak nám pomáhá  zvýšit potenciál našich výnosů.

Mám zájem o finanční plán

„Daleko více ohrožuje naši investici riziko trvalé ztráty její hodnoty.“

Ztratíme-li majetek trvale, ztratíme trvale prostředek pro dosažení našich cílů. Nemáme prostřednictvím čeho našich cílů dosáhnout. Trvalá ztráta kapitálu vede k trvalému omezení našich možností. A to je skutečně nebezpečné.

Co je důležitější než riziko spojené s vyšší kolísavostí ceny investice?

Správné vyhodnocení rizika trvalé ztráty kapitálu. Vyšší volatilita neznamená automaticky vyšší pravděpodobnost trvalé ztráty kapitálu. Příkladem budiž akcie, které kolísají hodně, a firemní dluhopis, jehož cena nemusí kolísat vůbec. 

Koupě akciového indexu může být spojena s vyšší volatilitou jeho ceny. Riziko trvalé ztráty takové investice ale bude menší než riziko spojené s koupí dluhopisu jediné firmy, jehož cena nekolísá vůbec. Protože akciový index bude obsahovat desítky či stovky jednotlivých akcií velkých firem z celého světa. Kdežto dluhopis vydává jediná společnost z našeho regionu. U jaké investice je riziko trvalé ztráty kapitálu vyšší?

Sjednat schůzku