Jak investujeme

Seznamte s naším investičním stylem a zásadami, které při strategii, jak investovat, používáme. Wealth protection přístup k investování vám ukáže zlatou střední cestu, jak zhodnotit majetek, vyhnout se zbytečným rizikům a nepřicházet o peníze kvůli inflaci.

Prozradíme také, do čeho doporučujeme investovat, jaké třídy aktiv jsou podle nás k investování nejvhodnější.

jak začít investovat a do čeho

Proč investujeme?

Důvodů, proč investovat, je spousta a jsou různé. Když se nad nimi zamyslíme, zjistíme, že většina se dá zahrnout buď do snahy zhodnotit náš majetek, nebo jej ochránit, aby neztrácel hodnotu.

Důvodem, proč náš majetek v průběhu času ztrácí hodnotu, je inflace. Inflace je jev, kdy v důsledku růstu cen zboží a služeb v čase dochází ke snižování kupní síly našeho majetku. Peníze v našem strožoku ztrácejí časem kvůli inflaci hodnotu. A my chudneme. Protože si v budoucnu koupíme za stejné peníze méně než nyní. Dopad inflace na náš majetek je výrazný! Někdy větší, jindy menší, podle toho, jak inflace kolísá. Investováním se snažíme vliv inflace na náš majetek omezit nebo úplně vyloučit.

Investujeme i pro to, abychom sílu investic – sílu složeného úročení výnosů z investic – využili ke zhodnocení našeho majetku a k dosažení našich cílů. Například finanční nezávislosti v podobě renty z námi vybudovaného kapitálu v okamžiku, kdy se rozhodneme odejít na odpočinek.

Vliv 2,5 % p. a. inflace na 1 000 000 Kč za dobu 30 let

vliv inflace na peníze a zhodnocení majetku aneb proč investovat

Jak investujeme

Jak správně investovat? Existuje spousta investičních přístupu. My investujeme tak, abychom nepodstupovali zbytečná rizika a maximálně chránili náš majetek. Jedná se o konzervativní investiční přístup.

Některé investice jsou bezrizikové, ale nic nenesou. Jiné vynášejí hodně, ale jsou s nimi spojena nepřiměřená rizika. Ošetření rizik je klíčové, protože propad hodnoty naší investice je obtížné nahradit budoucími výnosy z ní.

Investujeme podle plánu. V plánu máme stanoveny investiční cíle, tj. kdy a kolik prostředků budeme pro náš cíl potřebovat. To nám usnadní rozhodování o tom, jaké investice můžeme pro investiční cíl použít a kam naše peníze investovat. Jiné investice použijeme, pokud budeme prostředky potřebovat příští rok, jiné pak použijeme, pokud je náš cíl 20 nebo 30 let vzdálený.

Investujeme tak, abychom maximalizovali možný výnos. Bezrizikové investice s nulovým výnosem na dlouhém investičním horizontu znamenají jistotu, že nezbohatneme, ale naopak kvůli inflaci výrazně zchudneme.

Co znamená wealth protection investiční přístup?

Investiční přístup wealth protection (v překladu ochrana bohatství/majetku) je charakteristický tím, že při investování zbytečně neriskujeme. Strategie, jak investovat, je vždy spojena s riziky a my při investování považujeme za rozumné podstupovat jen ta, kterým se vyhnout nedokážeme.

Některým rizikům se vyhnout dokážeme, a proto se jim vyhýbáme.  Zejména těm, která nepřinášejí pro naši investici jakoukoli přidanou hodnotu.

Důvodem je jednoduchá myšlenka. Pokud zariskujeme, risk nám nevyjde a hodnota našeho majetku poklesne například ze 100 Kč na 50 Kč, jedná se o propad jeho hodnoty o 50 %. Chceme-li ale opět dosáhnout původní hodnoty 100 Kč, potřebujeme, aby se náš majetek 50 Kč zdvojnásobil. To znamená nutný růst o 100 % jeho aktuální hodnoty.

Jak je vidět, propady v hodnotě majetku jsou pro nás a naše cíle tím nebezpečnější, čím jsou vyšší. Má tedy velký význam se propadům vyhnout. A to je podstatou přístupu wealth protection.

Dodržování investičního přístupu wealth protection nás vede k důkladnému rozlišování investičních rizik na nutná rizika, která při investování musíme podstoupit, a ostatní rizika, kterým se můžeme vyhnout. A těmto se důsledně vyhýbáme.

Dobrým příkladem rizik, se kterými se musíme smířit, může být neznalost budoucí inflace, výše úrokových sazeb nebo nezaměstnanosti.

Příkladem rizika, kterému se můžeme vyhnout, pak může být půjčka společnosti, kterou neznáme a neřídíme. Místo abychom půjčili náš kapitál jediné společnosti – koupili si její dluhopis – a nesli riziko ztráty celé investice při krachu společnosti, můžeme na trhu koupit dluhopisy mnoha společností najednou a omezit tak riziko ztráty investice z důvodu krachu jedné společnosti z mnoha. Takové riziko je významně nižší.

Jaké investice pro investování používáme?

V našem světě existují desetitisíce investic a investičních možností jak investovat peníze. Akcie jednotlivých firem, dluhopisy států nebo firem, kryptoměny, komodity, investiční certifikáty, investiční nemovitosti a spousta dalších. Není v našich silách všechny důkladně prozkoumat a vyhodnotit.

Proto se soustředíme na takové investice, které lze snadno sledovat a které za sebou mají dlouhou dobu používání s nepřetržitou historií. Lze tedy u nich lépe pozorovat, jak se jim dařilo v minulosti, zejména v krizových obdobích. Takovým investicím lze lépe porozumět, lze je snadněji hodnotit, a na základě chování v minulosti lze upravit naše očekávání toho, co nás od nich čeká. Dobrá znalost našich investičních možností nám umožňuje lépe rozhodovat, kam investovat peníze.

Akcie, dluhopisy a hotovost

Mezi investice splňující uvedená kritéria patří akcie, dluhopisyhotovost (investice peněžního trhu). Informace o těchto třídách aktiv jsou snadno k dosažení, jsou konzistentní a dlouhodobé, zejména z USA.

Důležitým důvodem, proč pro investování používáme zejména akcie, dluhopisy a hotovostní typy investic, je i to, že tato aktiva přinášejí něco navíc. Ať už jsou to dividendy u akcií, kupony u dluhopisů, nebo úroky u hotovostních investic. Pořídíme-li si akcie, dluhopisy nebo spořicí (hotovostní) investici, můžeme očekávat, že nám tato přinese výnos a zhodnotí námi investovaný kapitál.

Nemovitostní investice

Zvláštní třídou aktiv, kterou taky používáme pro investování, jsou nemovitostní investice. Investice do nemovitostí taky přináší něco navíc vedle očekávání zvýšení ceny nemovitostí – nájem. Jelikož svou povahou a chováním jsou nemovitosti velmi podobné akciovým investicím, a to zejména ve dlouhodobém horizontu, řadíme je pro zjednodušení mezi akciové investice. Více o nemovitostních investicích příště.

Sjednat schůzku