Příčiny trvalé ztráty kapitálu a znehodnocení peněz

Investování je spojeno s riziky. Vědět, jaká rizika nás mohou potkat a hlavně jak se jim vyhnout, může být tím podstatným rozdílem mezi úspěchem a neúspěchem naší investice. Přinášíme přehled nejčastějších důvodů, které vedou ke znehodnocení peněz, nebo dokonce k trvalé ztrátě námi investovaného kapitálu.

Nejčastější příčiny, které vedou při investování ke znehodnocení peněz

1. Zaplatím za investici při jejím nákupu příliš mnoho peněz

To hrozí zejména u individuálních investic, jako jsou akcie jediné společnosti nebo koupě investiční nemovitosti. U těchto investic bude přemrštěná nákupní cena spojena s vysokou pravděpodobností trvalé ztráty hodnoty investovaného kapitálu. Jednoduše proto, že v budoucnu nebude za naši investici chtít nikdo jiný zaplatit tolik, kolik jsme zaplatili my.

Nižší riziko vysoké ceny oproti obdržené hodnotě je při nákupu většího koše aktiv, například fondu několika desítek akcií, celého akciového indexu, či dokonce celého trhu. Pokud nedokážeme odhadnout hodnotu aktiv k jejich aktuální ceně, a ta se nám jeví jako vysoká, je řešení v postupném nakupování, nebo nákup na dlouhé období.

Postupným nákupem rozmělníme riziko špatného tj. příliš drahého, jednorázového vstupu do investice. Na dlouhém horizontu nám pak méně vadí nástup do investice, i když je drahá. Předpokládáme, že její cena bude v průměru dlouhodobě růst (to je odvislé od historického vývoje). Dobrým příkladem jsou světové akcie na horizontu 15 a více let, které vždy dosáhly pozitivních výnosů navzdory své vyšší volatilitě.

2. Nákup investice na dluh

Trvalou ztrátu kapitálu často způsobují nákupy, u nichž používáme vypůjčené zdroje. Ne jen vlastní kapitál. Dojde-li k poklesu hodnoty investice zakoupené na dluh, může být naše povinnost splatit vypůjčené prostředky příčinou trvalé ztráty našeho kapitálu i na úrovni investičních portfolií. Pokud nedokážeme u investování na dluh (investování s pákou) skutečně správně odhadnout rizika spojená s poklesy ceny u investice, měli bychom se nakupování na dluh úplně vyhnout.

3. Velký neočekávaný negativní vývoj

Negativní vývoj je něco, co nedokážeme eliminovat. Čas od času se přihodí událost, která negativně zapůsobí na jakýkoli druh investice. Může jít o průlomový objev v některém z odvětví, který nevratně poškodí odvětví jiné, geopolitická událost značného rozsahu, nebo vládní regulační změny. Společné těmto změnám je to, že je nedokážeme dopředu odhadnout. Ze své povahy se jedná o nesystematické události. Nesystematická rizika podobného druhu se obvykle dají odstranit diverzifikací. Diverzifikace – rozložení investice mezi více investičních příležitosti – poskytuje dostatečnou ochranu proti velkým neočekávaným změnám, zejména na úrovní oboru či regionu.

Trvalá ztráta majetku, peněz i nemovitostí může být zásadní

I emoce patří k důvodům trvalé ztráty kapitálu

U méně zkušených investorů často dochází k trvalé ztrátě kapitálu i z dalších důvodů. 

  • Podcenění rizik investice

To jsou případy všech investic, u kterých podstupujeme riziko, jež podstupovat nemusíme. Děje se tak zejména v očekávání hojných zisků z lákavých investičních příležitostí. Přijímáním zbytečných rizik zvyšujeme pravděpodobnost trvalé ztráty investovaného kapitálu. Příkladem může být nákup dluhopisu jediné společnosti oproti nákupu koše dluhopisů více společností nebo nákupu státních dluhopisů (kde je nižší riziko bankrotu). Rizik je spousta. Ne na každé existuje řešení – na většinu ano, tak proč je podstupovat a riskovat trvalou ztrátu kapitálu?

Principem wealth protection přístupu k investování, který vyznáváme, je právě minimalizace každého rizika, jež minimalizovat jde. Snižujeme tak riziko trvalé ztráty našeho kapitálu.

  • Investiční rozhodnutí založená na emocích

Končí zpravidla špatně – ztrátou kapitálu. Investování je vždy spojeno s emocemi. A emoce způsobují impulsivní jednání. To, co nám pomáhá proti špatným emočním rozhodnutím, je mít plán. Sepsaný a odsouhlasený plán toho, jak investovat, nás chrání před unáhlenými rozhodnutími. Investování podle plánu je sice nuda, ale ochrání náš majetek před zbytečnými ztrátami.

Inflace je specifická záležitost

Inflace nás sice nepřipravuje o majetek natrvalo, ale snižuje jeho hodnotu. Rafinovanější je v tom, že ji snižuje tajně, neviditelně, prostřednictvím snižování kupní síly peněz, ve kterých se hodnota majetku vyjadřuje. Jak bojovat proti inflaci? Někdy to jde, jindy ne. Někdy je to potřeba, jindy ne. Pokud nám ale má historie být vodítkem při boji s inflací, je vhodné podívat se na to, jak se vedlo různým typům aktiv v porovnání s inflací. 

Jako případ uvádíme tabulku banky J. P. Morgan s průměrnými ročními výnosy aktiv za období 20 let od 2001 do 2020 včetně průměrné roční míry inflace.

 

Jak si vedla historicky aktiva v boji s inflací?

Pokud se podíváme na vývoj za posledních například 50 let od března 1973 do března 2023, zjistíme, že nejlépe si vedly akcie. V porovnání s průměrnou roční inflací 3,94 % byly průměrné roční výnosy z akcií 10,32 %. Dluhopisy slouží dobře jako ochrana proti inflaci (v průměru), nejhůře je na tom hotovost, její výnosy sice inflaci v USA ve sledovaném období pokryly, ale ne o mnoho.

Zdroj: Vlastní výpočty, US region.

Závěr? The best of

Chceme-li investovat, připravme se na rizika. Rizika vedou ke znehodnocení peněz a trvalé ztrátě kapitálu. S většinou rizik si poradíme. Pokud víme, jaká jsou, dokážeme se na ně připravit. Nejobtížnější je chovat se podle doporučených „the best of“ postupů. V tom nám brání nedostatek disciplíny a naše bujaré emoce. K posílení disciplíny a zkrocení emocí nám dobře poslouží investiční nebo finanční plán. Proto jej mějte vypracovaný. Je naší nejlepší obranou proti investičním nástrahám a rizikům.

Sjednat schůzku