Kouzlo jménem diverzifikace investic

Aneb proč nemít všechna vajíčka v jednom košíku a nekupovat trpaslíky? Návod na diverzifikaci investice v závěru článku nesází ani na proutěný košík, ani na trpaslíka, a proto funguje. Před jeho přečtením a použitím se vyplatí připomenout výhody diverzifikace a jejího použití při investování.

Proč nesmí být všechna vajíčka v jednom košíku prozradí diverzifikace investic  

Význam slova diverzifikace nejlépe vystihují slova rozčlenění či rozrůznění. Ve světě investic se onoho rozčlenění či rozrůznění používá k tomu, abychom naše peníze umístili mezi více typů investic, a tím se vyhnuli nebo omezili specifická investiční rizika.

Opakem diverzifikace je koncentrace investic do několika málo, nebo dokonce jediného typu investice, což by se dalo nejlépe popsat známým příslovím: „Mít všechna vajíčka v jednom košíku.“

Kdy se při investování vystavujeme zbytečnému riziku a sázíme na výsledek jediné nebo několika málo investic? Kdy se diverzifikace nejvíce vyplatí? Ukážeme si, že rozrůznění investic nás rizika zbavuje nebo jej významně omezuje, a navíc nás nic nestojí.

Kombinace více aktiv

Základem, jak diverzifikovat naši investici, je použít pro ni více různých druhů aktiv. Investičních aktiv je více typů, nejvíce se používají akcie, dluhopisy a hotovost, k nim často přidáváme nemovitosti.

K tomu, aby se omezilo riziko spojené s investováním jen do jedné třídy aktiv, používáme kombinace několika tříd aktiv, z nichž vytvoříme investiční portfolio. Kombinací dosáhneme toho, že vývoj naší investice nebude záviset čistě na výsledcích vývoje jediného aktiva, ale bude složen z vývoje aktiv v portfoliu obsažených. Tím snížíme závislost naší investice na vývoji jednotlivých typů aktiv, do kterých investujeme.

Kombinace aktiv v grafu je také diverzifikace investic

Ideální diverzifikací je rozložení investice mezi aktiva, která jsou na sobě nezávislá. Mít koupeny akcie z USA a akcie z Číny pořád znamená čistě akciovou investici, i když v různých koutech světa. Ale mít 40 % akcií, 30% dluhopisů a 30 % hotovosti poskytuje širokou diverzifikaci mezi aktiva.

Chci konzultovat diverzifikaci investic

Regionální diverzifikace

Podobně důležité jako diverzifikace mezi aktivy je rozčlenění investice mezi regiony, ve kterých naše aktiva leží. Např. investujeme-li všechny naše prostředky v České republice, byť do akcií, dluhopisů hotovosti i nemovitostí, bude naše investice zcela závislá na regionálním a politickém vývoji v ČR. A to může být nebezpečné.

Příkladem regionálně koncentrované investice, která se v nedávném období výrazně nevyplatila, je investice do aktiv na Ukrajině nebo v Rusku. Investiční aktiva v obou zemích významně utrpěla stejně jako investoři do nich.

Chceme-li regionální riziko jednoduše vyloučit, můžeme investovat do aktiv zahrnujících celý svět – např. světové akcie. Tím se snadno a rychle vyhneme riziku spojenému s koncentrací investice do jediného regionu. Jednoduchá regionální diverzifikace může být investice do indexu všech akcií na světě například prostřednictvím indexu All Country World Index od společnosti MSCI.

Regionální diverzifikace investic – rozvržení v koláči

Sektorová diverzifikace

Nebezpečí pro naše investice číhá i v přístupu, kdy své peníze umístíme sice po celém světě, ale jen do jediného sektoru ekonomiky, nebo do několika málo z nich. Příkladem může být investování čistě do nemovitostí, ať už nákupem akcií nemovitostního fondu, dluhopisů nemovitostních developerů, nebo přímým nákupem investiční nemovitosti.

Nemusí se přitom jednat jen o nemovitosti, může jít i o jiné sektory světové ekonomiky – investování jen do farmaceutických společností, jen do bank, nebo jen do energetického sektoru vystavuje naši investici zvláštnímu, tzv. sektorovému riziku.

Jak se tomuto riziku vyhnout? Umístěním našich investic do více sektorů. Jednoduchou cestou je opět investování do celého světa, v případě akcí do akciového indexu zahrnujícího celý svět. Příkladem může být opět index All Country World Index od společnosti MSCI.

Sektorová diversifikace investic v ilustračním koláči

Význam měnové diverzifikace

Diverzifikovat uložení našich peněz má smysl i po stránce měnové. Měny ve světě vůči sobě kolísají podle toho, jak kolísá jejich obliba mezi investory a jak se daří ekonomikám, ve kterých se měny používají.

Příkladem nebezpečné koncentrace investice do jediné měny může být například vývoj turecké liry, která za posledních 6 let ztratila vůči koruně 90 % své hodnoty (podle serveru Kurzy.cz propadla lira z hodnoty 8,186 Kč za 1 liru z 28. 8. 2016 na 0,841 Kč za liru k 28. 8. 2023). Český investor, který měl zainvestováno v tureckých aktivech, musel tuto 90 % ztrátu hodnoty absorbovat.

Podobná situace může nastat u každé jiné měny, i u české koruny. Česká koruna nepatří ve světě mezi hlavní a bezpečné měny, je spíše považována za měnu exotickou a doplňkovou. Důvod spočívá jen a pouze ve velikosti naší země a velikosti naší ekonomiky. A zde v porovnání s ostatním investičním světem bohužel patříme v obou případech mezi trpaslíky. Proto je měnové rozčlenění investic pro českého investora podstatným omezením rizika.

Násobení rizik při nevhodné koncentraci

Rizika spojená se zacílením investice se mohou násobit, pokud nevhodně koncentrujeme zaměření našich investic. Příkladem, kdy se rizika násobí, mohou být investice typu čínské farmaceutické akcie v USD, nebo ukrajinské státní dluhopisy v EUR, ale i nemovitosti v ČR v CZK. Ve všech uvedených případech se v investici spojuje více druhů rizik právě pro přílišnou koncentraci investice. Rizika a jejich vliv na ztrátu kapitálu

Jak efektivně diverzifikovat

Jako se vším na světě, ani s diverzifikací se nevyplácí to přehánět. Skládáním investičního portfolia metodou pejska a kočičky při vaření dortu zpravidla dosáhneme pouze toho, že své košíky s vajíčky pošleme do celého světa a tyto se časem vydají svou vlastní cestou, neboť je neuhlídáme.

Přílišná diverzifikace může škodit, protože neuhlídáme košíky. Přitom přidaná hodnota diverzifikace se od určitého bodu velmi snižuje, protože nás diverzifikace stojí čas, energii i peníze (nejčastěji na poplatcích za pořízení a správu investic).

Osvědčeným základem dostatečné diverzifikace je mít investici rozdělenou mezi akcie, dluhopisy a hotovost, případně nemovitosti. Pro měnovou diverzifikaci postačí, aby naše portfolio obsahovalo vedle naší domácí měny CZK i dvě ostatní nejpoužívanější měny – USD a EUR. Regionálně můžeme následovat rozložení mezi největší investiční regiony USA, developed markets a emerging markets v poměru podobném jejich tržnímu podílu na světové ekonomice.

Ke správné diverzifikaci nám velmi pomáhá finanční plán. Součástí plánu je mimo jiné i doporučení vhodné alokace aktiv s ohledem na cíle plánu a dobu, která nám pro dosažení cílů zbývá. Podle doporučené alokace snadno určíme, jak rozčlenit náš majetek mezi aktiva i měny.

Mám zájem o finanční plán

Návod na jednoduchou a funkční diverzifikaci investice

  1. Držet se při nákupu aktiv velikosti jejich podílu ve světě. Tím zajistíme, že se naše zamýšlená investice výrazně neodchýlí od světového rozložení aktiv.
  2. Udržovat váhu regionů podle jejich tržního podílu (nebo koupit světové akcie – tak budeme mít vše na jednom místě).
  3. Vyhnout se sektorové preferenci, abychom neriskovali sektorová rizika.
  4. Diverzifikovat naši investici měnově (mezi USD, CZK, EUR) s tím, že u dlouhodobé investice může podíl cizích měn vyšší, neboť prostředky budeme potřebovat až za delší čas. Naopak při kratším investičním výhledu směřovat více prostředků do CZK, kterou v naší zemi platíme své výdaje.
  5. Rozložení svého portfolia pravidelně sledovat, hodnotit a v případě odchylky rebalancovat. Abychom dodrželi požadované rozložení naší investice.

Diverzifikace investic je cesta ke snížení rizika a přitom nás nic nestojí, je zadarmo!

Sjednat schůzku